Viesu līči

SIA VIESU LĪČI  2017. gada 28. februārī noslēdza ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Līgumu Nr. SKV-L-2017/110 par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Projekti tika iesniegti darbības programmā “Izaugsme un n nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju un  3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

Atbalsta saņēmējs var saņemt atbalstu par projektiem, kas neietver saimnieciskās darbības. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendārā gadā nepārsniedz 66 666 EUR.

Atbalstāmās aktivitātes:

Finansējuma intensitāte 80%

SIA VIESU LĪČI iesaistījies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda),  15%no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

 

Projekts “Brīvdabas estrādes un deju grīdas ierīkošana Jelgavas novada publiskiem pasākumiem pie atpūtas kompleksa “Viesu Līči”” .

Projekta mērķis ir   radīt saietu vietu Jelgavas novada un SIA VIESU LĪČI brīvdabas kultūras un atpūtas pasākumu rīkošanai. 

 

Ģimenes uzņēmums “Viesu Līči” piedāvā:

  • Restorānu ar konditoreju “Zemnieka Cienasts” – tālr.: 20455402
  • Vienīcu “Hotel Senlīči” – tālr.: 20007065 
  • Moteli “Nakstmājiņa” – tālr.:29204514
  • Atrakciju parku “Līču Ganības” ģimenēm ar bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem – tālr.:29558144
  • Kamīnzāli ar pirtiņu “Veclīču Pirts” – tālr.:20007065
  • Piknika vietu ģimenes svinībām – tālr.:29558144
  • telpas konferencēm, sanāksmēm līdz 35. personām – tālr.: 20455402
  • Treileru novietni ar elektrības pieslēgumu, telšu vietas – tālr.:29204514